امروز  سه شنبه 1402/9/7

اخبار و مطالب

ماه محرم

کوچه کوچه دلم پر از غوغاست / هر طرف خیمه عزا برپاست

قدسیان سوگوار و محزونند / همه هستی سیه پوش عزاست

ماه خون و خروش و ماتم شد / ماه خون خدا محرم شد...

فرا رسیدن ماه خون خدا ، ماه محرم تسلیت بادبازگشت